Preview Mode Links will not work in preview mode

Epikoja Podcast

Dec 3, 2019

Eesti Puuetega Inimeste Koja aastakonverents kannab tänavu pealkirja: “Elu kui dokfilmis. Kes lavastab kohaliku tasandi sotsiaalkaitset?”“
Sarnasel teemal kõneleme oma aasta viimases taskuraadio episoodis ka meie.
Selles episoodis on kaks intervjuud. Esmalt vestleme Kristi Rekandi ja Juta Saarevetiga. Kristi on...


Nov 12, 2019

Sel aastal avanes paljudel nägemis, kuulmis ja liikumispuudega inimestel esimest korda elus võimalus saada osa Laulu ja Tantsupeost. Pooleaastase ettevalmistuse järel valmisid kirjeldustõlked kõigist tantsupeo tantsudest, ning viipekeelsed tõlked pea kõigist laulupeo lauludest. Samuti ka plaanid, kuidas rahvast...


Aug 5, 2019

Eesti Puuetega Inimeste Koja podcasti esimeses episoodis istume maha EPIKoja tegevjuhi Anneli Habichtiga ja Mihkel Tõkkega, kes on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti projekti juht. Räägime sellest, mis raportiga on tegu, miks Eestile seda vaja oli ja mis nüüd, kus raport esitatud...