Preview Mode Links will not work in preview mode

Epikoja Podcast

Aug 5, 2019

Eesti Puuetega Inimeste Koja podcasti esimeses episoodis istume maha EPIKoja tegevjuhi Anneli Habichtiga ja Mihkel Tõkkega, kes on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti projekti juht. Räägime sellest, mis raportiga on tegu, miks Eestile seda vaja oli ja mis nüüd, kus raport esitatud...