Preview Mode Links will not work in preview mode

EPIKoda

Jun 14, 2021

Juuniküüditamise mälestuseks avaldame erisaadet, mille peateemaks on Kommunismiohvrite memoriaali audiokirjeldus. See on inspireeritud vaegnägijatele mõeldud ekskursioonist

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev kutsub podcasti kuulajaid virtuaalsele ekskursioonile Maarjamäel. Sergei räägib...


May 4, 2021

Mis tegelikult toimub EPIKoja nõustamisteenuse raames? Saladuskatet kergitab EPIKoja taskuhäälingu saatejuht Jakob Rosin koos nõustaja Kristi Rekandi ning nõustamisteenuse kliendi Kerti Kollom-Seidelbergiga.

Elu mõne erivajadusega ei ole just lihtne mitte ainult seepärast, et meid ümbritsev maailm ei kipu kõige...


Apr 16, 2021

Eesti Puuetega Inimeste Koja spetsialist Meelis Joost kommenteerib ÜRO puuetega inimeste komitee järeldusi Eesti raporti kohta, mida avaldati 2021. aasta aprillis.

Meelis Joosti sõnul positiivsena ÜRO tagasisides on välja toodud rida hiljuti vastu võetud seadusmuudatusi ning seda, et puuetega inimeste...


Mar 17, 2021

Märtsikuu on toonud EPIKoja lauale suuremat teemat, milleks on Eesti puuetega inimeste konventsiooni täitmise raporti kaitsmine ÜRO-s.

Teemat arutlevad saatejuht Jakob Rosin ning EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht. 

Rohkem infot ÜRO raporti kaitsmise...


Dec 8, 2020

Räägime uues taskuhäälingu episoodis ligipääsetavuse rakkerühma juhi Keit Partsi ja ligipääsetavuse rakkerühma riikliku korralduse teemarühma juhi Hendrik Mändiga.
 
Ligipääsetavuse rakkerühma ülesanne on esitada 2021. aasta suveks ettepanekud Eesti valitsusele, mis võimaldavad luua lähikümnendil...